Bestemmelser om bagasje

Posted by & filed under News on Visa.

Bestemmelser om bagasje

De reisendes bagasje ved innreise er gjerne ting som er viktige for deres daglige behov eller for reisen, inkludert medbrakt bagasje og uledsaget bagasje sendt før eller etter deres reise.

Fristen for mottak av folks uledsaget bagasje skal ikke overskride 30 (tretti) dager fra den dato bagasjen kommer over grensen.

Folk kan ved utreise eller innreise deponere sin bagasje på grenseovergangens tollager og få den igjen ved innreise eller utreise. Bagasjeoppbevaringen skal ikke overskride 180 (hundre-og-åtti) dager fra den dato bagasjen deponeres på tollager.

Under bagasjens oppbevaringstid, om folk ved innreise eller utreise gir skriftlig dokumentasjon på å oppgi sin bagasje, eller de ikke henter den ut innen fristen for oppbevaring av bagasje, skal sjefen for grenseovergangens underavdeling organisere likvidering eller ødeleggelse av den, i henhold til lovbestemmelser i tilfeller hvor slik bagasje har forfalt. Inntektene fra varenes likvidasjon skal overføres til statsbudsjettet etter utgiftene fra oppbevaring og likvidering er trukket fra i henhold til lovbestemmelser.

Tollregler for reisende ved inn- og utreise fra Vietnam

Comments are closed.