Deklarasjonsprosedyrer

Posted by & filed under News on Visa.

Deklarasjonsprosedyrer

Reisende skal ved innreise sammenlikne sin medbrakte bagasje med tax-free kvotene fastsatt av Vietnam, før deres tolldeklarasjon. Hvis det ikke er medbrakt bagasje som overskrider kvotene for tollfritt, eller som er levert før eller etter turen deres, trenger de ikke gjøre tollprosedyrer på Vietnams deklarasjonsskjema for utreise / innreise.

Reisende som ved innreise har bagasje som overskrider tollfrie kvoter, må foreta tollprosedyrer på Vietnams deklarasjonsskjema for utreise / innreise. Det overskytende volumet skal anses som importvarer, og må oppfylle juridiske bestemmelser om importvarer, toll og skattelovgivning. De reisende kan ved innreise velge varer å betale toll og skatt av, om medbrakt bagasje inneholder flere artikler.

I tilfeller hvor det overskytende volumet av de tollfrie kvotene på den reisendes reisegods ved innreise må beskattes, men det totale beløpet som må betales er under VND 50,000 (femti tusen), skal slikt volum også være fritatt for toll og skatt.

Reisende som har flere innreiser på grunn av egenskapen av jobbene sine, har ikke rett til å nyte de tollfrie kvotene for bagasje for hver gang de reiser inn, gjeldene for artikler forskrevet på vare 1,2,3 og 5 i vedlegget til denne forskrift, men kan ha glede av den tollfrie kvoten hver 90 (nittiende) dag. (Reisende med flere innreiser på grunn av egenskapen av jobbene sine er førere av fly, tog, havgående skip, mannskap på disse internasjonale kjøretøyene, og bilførere og vietnamesiske arbeidere som arbeider i naboland som har felles grense med Vietnam).

Tollregler for reisende ved inn- og utreise fra Vietnam

Comments are closed.