Tollfrie kvoter for reisendes bagasje

Posted by & filed under News on Visa.

Tollfrie kvoter for reisendes bagasje

De tollfrie kvotene per person ved innreise er fastsatt for hver innreise, for ikke å samle tollfrie kvoter av flere mennesker ved innreise for å bestemme fritaksplikt for en person ved innreise, dette gjelder bortsett fra ledsaget bagasje av medlemmer av en familie på reisen.

For hver type vare er kvotene som følger:

For alkohol: hvis den reisende ved innreise bærer en hel flaske, potte, krukke eller boks (heretter kun kalt flaske) med et volum som ikke er på mer enn 1 (en) liter utover den fastsatte kvoten, skal hele flasken være fritatt fra tollplikt. Dersom volumet overstiger nevnte grense, må det betales toll av det overskytende volumet i henhold til lovbestemmelser.

Sigaretter og sigarer: de reisende kan ved innreise kun ha med den tillate kvoten, hvis de har med mer enn den tillatte tollfrie kvoten, må det overskytende kvantum bli deponert på grensens tollager og kan fås tilbake innen den gitte fristen.

For klær, eiendeler og andre varer som er sett på som daglige behov: reisende kan ta med dette ved innreise innenfor rimelig mengde og type som passer i forbindelse med sin reises formål.

Tollregler for reisende ved inn- og utreise fra Vietnam

Comments are closed.