Vietnam forretningsvisum

Posted by & filed under FAQ.

Vietnam forretningsvisum

Vietnam forretningsvisum

Du må søke om forretningsvisum om du skal arbeide eller gjøre forretninger i Vietnam.

Vennligst merk at om du vil jobbe lovlig i Vietnam, så må du ha arbeidstillatelse i Vietnam, forretningsvisumet er kun en av betingelsene for arbeidstillatelse. Arbeidstillatelse er helt forskjellig fra forretningsvisum, og du må derfor ikke tro at du kan jobbe lovlig med kun forretningsvisum.

Vi kan ordne godkjenningsbrev for å få turistvisum og forretningsvisum ved ankomst på flyplass i Vietnam. Normalt, vil vi for 1-måneds visum automatisk ordne turistvisum, og 3-månedersvisum automatisk for forretningsformål.

Om du ønsker forretningsvisum, men vi ordner godkjenningsbrev for turistvisum, ber vi deg ta kontakt med oss umiddelbart på info@visumvietnam.com og be om nytt godkjenningsbrev for forretningsvisum, vi vil selvfølgelig ikke belaste deg med ekstrakostnader for dette.

Om du ønsker turistvisum og vi ordner godkjenningsbrev for visum ved ankomst i Vietnam for forretningsformål, da trenger du ikke bekymre deg, med forretningsvisum kan du reise uten problem og det er ingen grunn til å endre.

I likhet med forretningsvisum, kan du med turistvisum reise gjennom Vietnam, men om du skal gjøre forretninger eller arbeid i Vietnam kan du få problemer med turistvisum.

Vennligst husk å søke om forretningsvisum for innreise i Vietnam om du faller i noen av kategoriene nedenfor (dette er bare noen tilfeller vi har erfaring med og vi setter pris på om du vil dele din erfaring med oss på e-post info@visumvietnam.com:

For sjømenn som kommer til Vietnam via flyplasser, men vil da gå til fartøy for arbeid, eller reise ut av Vietnam med skip, må søke om forretningsvisum.

Mannskap må søke om forretningsvisum dersom de skal være i tjeneste.

Personer som skal delta på internasjonale møter i Vietnam må også søke om forretningsvisum.


Comments are closed.