Vietnam visum type A1

Posted by & filed under FAQ.

Vietnam visum type A1

Vietnam visum type A1

Før du får informasjon om hva som er Vietnam visum type A1 og hvem som kan få Vietnam visum type A1, vil vi gjøre deg oppmerksom på at vi er et reisebyrå og kan kun ordne visum ved ankomst på flyplass i Vietnam for type: C1, C2 eller B3.

Vi gir deg definisjon på Vietnam visum type A1 bare for referanse, men vennligst ikke spør om vi kan ordne denne type visum eller send klage på grunn av at vi ikke kan ordne dette, da vi er et reisebyrå i Vietnam og kun kan ordne Vietnam visum type C1, C2 og B3. Takk for din forståelse!

Vietnam visum type A1 blir utstedt til offisielle medlemmer av delegasjoner som er invitert av sentralkomiteen av the Communist Party (kommunistpartiet), tha National Assembly (Nasjonalforsamlingen), the State President eller Government (statens president eller regjeringen) eller gjester med tilsvarende rang invitert av statsrådene, nestlederministre, formenn, eller viseformenn av People’s committees of provinces and cities under the Central authority og deres medfølgende slektninger og assistenter.

Vi minner igjen om at vi er et reisebyrå og vi kan kun tilby det som er godkjent for vår virksomhet. Vi ordner visum ved ankomst og fornying / forlengelse av Vietnam visum, men kun type C1, C2 og B3.


Comments are closed.