Vietnam visum type A3

Posted by & filed under FAQ.

Vietnam visum type A3

Vietnam visum type A3

Før du får informasjon om hva som er Vietnam visum type A3 og hvem som kan få Vietnam visum type A3, vil vi gjøre deg oppmerksom på at vi er et reisebyrå og kan kun ordne visum ved ankomst på flyplass i Vietnam for type: C1, C2 eller B3.

Vietnam visum type A3 blir utstedt til utlendinger som kommer til Vietnam for å arbeide på utenlandske representasjonskontor eller besøke medlemmer av utenlandske representasjonskontor. Om du ønsker å få Vietnam visum type A3, vennligst spør din utenlandske representant i Vietnam som du jobber med, om personlig kontakte immigrasjonskontoret i Vietnam for å søke om Vietnam visum type A3.

Vi er et reisebyrå i Vietnam, og ikke et utenlandsk representasjonskontor i Vietnam. Vi kan derfor ikke søke om Vietnam visum type A3 eller forlenge / fornye Vietnam visum A3 som forespurt.


Comments are closed.